กฤษฎา นรินทร์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม
สพป.อุดรธานี เขต 1


พหุนาม จาก obec center

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 34 ครั้ง

พีระมิด ep.1 ส่วนประกอบและการเรียกชื่อ

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 33 ครั้ง

เลขยกกำลัง ep.1 เลขยกกำลังคืออะไร

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 25 ครั้ง

บทความ

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 23 ครั้ง