กัญญารัตน์ บุตดีหัต


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
สพป.อุดรธานี เขต 1


เรียนรู้กับสระอัว

ภาษาไทย ป.2

การดู 39 ครั้ง

คิดถึงเธอสระอัว

ภาษาไทย ป.2

การดู 39 ครั้ง

หนังสือเรียน เรื่อง คำเป็นคำตาย

ภาษาไทย ป.2

การดู 31 ครั้ง

บทความ

ภาษาไทย ป.2

การดู 26 ครั้ง