ทรงเดช กันหาเวียง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม
สพป.อุดรธานี เขต 1


ประโยคและชนิดของประโยค

ภาษาไทย ป.4

การดู 39 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย ป.4

การดู 36 ครั้ง

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Computer ป.4

การดู 32 ครั้ง

ชนิดและหน้าที่ของคำนาม

ภาษาไทย ป.4

การดู 32 ครั้ง