จิราภรณ์ งามบาง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
สพป.อุดรธานี เขต 1


เซปักตะกร้อ

- ม.2

การดู 35 ครั้ง

ไม้รำกระบี่ 12 ไม้รำ (กระบี่กระบอง)

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

การดู 32 ครั้ง

ทักษะการรำไม้รำกระบี่

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

การดู 31 ครั้ง

การพัฒนาสมองสองซีก

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

การดู 30 ครั้ง

มวยไทย

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

การดู 26 ครั้ง

ใบงานไม้รำที่ 1 ลอยชาย

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

การดู 26 ครั้ง

การรำไม้รำกระบี่ทั้ง 12 ไม้รำ

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

การดู 21 ครั้ง