ธมนวรรณ กลับแป้น


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านท่าหนาด
สพป.อุดรธานี เขต 1


บทความสกุลเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 47 ครั้ง

สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (เนื้อหา)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 33 ครั้ง

หน้าที่เบื้องต้นของเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 24 ครั้ง

สกุลเงินสำคัญ (วิดีโอ)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 20 ครั้ง