วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหว้าน
สพป.อุดรธานี เขต 1


ความเป็นมาขออง pi

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 47 ครั้ง

การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 39 ครั้ง

การบวก ลบ คูณหารทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.5

การดู 39 ครั้ง

สูตรคูณหรรษา

- -

การดู 35 ครั้ง