กิติพรรณ ธุระพระ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
สพป.อุดรธานี เขต 1


food and drinks วิดีโอ

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 38 ครั้ง

food and drinks

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 34 ครั้ง

แผนการสอนเรื่อง food and drink

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 33 ครั้ง

6 minute english

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 32 ครั้ง

ใบงาน family

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 31 ครั้ง

Alphabet for kid

ภาษาต่างประเทศ อ.1

การดู 26 ครั้ง

what kind of fruit do you like?

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 25 ครั้ง