พิชามญชุ์ สาครเจริญ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1


มารู้จักเศษส่วนกันเถอะ

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 44 ครั้ง

ตัวประกอบของจำนวนนับ

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 35 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 32 ครั้ง

สื่อการสอน MY BODY

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 29 ครั้ง