ทัศนีย์ แสนชมภู


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
สพป.อุดรธานี เขต 1


รู้จัก scratch

วิทยาการคำนวณ

การดู 50 ครั้ง

บทความ

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 41 ครั้ง

การใช้งานโปรแกรม scratch

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 37 ครั้ง

การใช้งานโปรแกรม scratch เบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 27 ครั้ง