ชวิศา บุญพา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน
สพป.อุดรธานี เขต 1


โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 33 ครั้ง

โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 31 ครั้ง

การบวก

คณิตศาสตร์ ป.1

การดู 30 ครั้ง

ทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 28 ครั้ง