ธนัญญา คงเดช


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
สพป.อุดรธานี เขต 1


สิ่งของในห้องเรียน (Things in the house)

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 31 ครั้ง

การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Phonics)

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 28 ครั้ง

คำบุพบทบอกสถานที่ (Preposition of Place)

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 26 ครั้ง