สิริธร หนองแสง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
สพป.อุดรธานี เขต 1


การฝึกอ่านคำ สระเออ

ภาษาไทย ป.1

การดู 41 ครั้ง

การอ่านใบโบก ใบบัว

ภาษาไทย ป.1

การดู 40 ครั้ง

อักษรนำ

ภาษาไทย ป.1

การดู 34 ครั้ง