นัฐวุฒิ แสนสุข


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านเตาไห
สพป.อุดรธานี เขต 1


แนวคิดในการแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 39 ครั้ง

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 30 ครั้ง

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 27 ครั้ง

บทความ

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 23 ครั้ง

พุทธประวัติ ศาสดาของศาสนาพุทธ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 19 ครั้ง