นภาพร เทศประสิทธิ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
สพป.อุดรธานี เขต 1


สะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาษาไทย ป.4

การดู 55 ครั้ง

เศษส่วน ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 45 ครั้ง

ใบงาน สะกดคำ

ภาษาไทย ป.4

การดู 43 ครั้ง

พยัญชนะไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 40 ครั้ง

ใบงาน

ภาษาไทย ป.3

การดู 30 ครั้ง

คอมพิวเตอร์-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 30 ครั้ง