เดชาวัต แสงพรมศรี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านนาเชือก
สพป.นครพนม เขต 1