สุภาพร ขจรคำ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
สพป.อุดรธานี เขต 1


พืชกินแมลง : ชวนคิดกับนักวิทย์น้อย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.3

การดู 41 ครั้ง

ใบความรู้เรื่อง อาหารหลัก5หมู่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 41 ครั้ง

สื่อการสอน ความรู้เรื่องยาเสพติด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 38 ครั้ง

อาหารหลัก5หมู่ วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 38 ครั้ง

สื่อการสอนเรื่อง กล้งจุลทรรศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 34 ครั้ง