นางสาวปิยพร จตุรงค์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหัวบึง
สพป.อุดรธานี เขต 1


ปัจจัยการผลิตและการบริการ วิชาสังคมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 44 ครั้ง

ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 33 ครั้ง

ช่องบทเรียนของฉัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 33 ครั้ง

วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 30 ครั้ง

อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อประเทศไทย วิชาสังคมศึกษา ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 25 ครั้ง

ใบความรุู้ปัจจัยการผลิต

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 24 ครั้ง