ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
สพป.อุดรธานี เขต 1


ใบความรู้ มัลแวร์” หรือ “ไวรัสคอมพิวเตอร์”

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 74 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.5 | การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 43 ครั้ง

คณิตศาสตร์ ป 4 | การหาร (ที่มีตัวหาร 1 หลัก)

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 43 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.6 | การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 41 ครั้ง

วิทยาการคำนวณ ป.4 | Scratch การสร้างตัวละคร ฉาก และเคลื่อนไหว

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 34 ครั้ง