อัคคเดช หันประดิษฐ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
สพป.อุดรธานี เขต 1


นาฬิกา

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 35 ครั้ง

ใบงานเรื่องเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 34 ครั้ง

เวลา ป.4

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 34 ครั้ง

เวลา คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 34 ครั้ง