ปรียานุช สิทธิพรม


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโคกลาด
สพป.อุดรธานี เขต 1


การใช้งานโปรแกรม scratch วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 44 ครั้ง

การใช้งานโปรแกรมสแคช

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 29 ครั้ง

ใบความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 27 ครั้ง