รัชนีกร พันลำภักดิ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านเม่น
สพป.อุดรธานี เขต 1


ใบความรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 45 ครั้ง

วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 38 ครั้ง

วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 37 ครั้ง

ช่องบทเรียนวิชาสังคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 30 ครั้ง

ปัจจัยการผลิตและการบริการ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 26 ครั้ง