กรรณิการ์ พัสดร


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สพป.อุดรธานี เขต 1


จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 51 ครั้ง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 33 ครั้ง

การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 26 ครั้ง