พิชญาภรณ์ สอนวงษ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม
สพป.อุดรธานี เขต 1


The ANIMALS for kids - Wild animals english vocabulary

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 37 ครั้ง

ออกเสียงพยัญชนะ ภาษาอังกฤษ (A-H)

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 35 ครั้ง

ใบความรู้เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 34 ครั้ง