ลลิตา ชัยภิบาล


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1


Present Simple Tense ชั้น ม.2

ภาษาต่างประเทศ ม.2

การดู 57 ครั้ง

๊Unit: Myself Topic: Personal Development

ภาษาต่างประเทศ ม.3

การดู 33 ครั้ง

Why reading is good for you?

ภาษาต่างประเทศ ม.3

การดู 30 ครั้ง

ใบความรู้ Present Simple Tense

- ม.2

การดู 30 ครั้ง

Greeting

- ม.2

การดู 30 ครั้ง

Alphabet

ภาษาต่างประเทศ อ.2

การดู 27 ครั้ง

Unit: Communications Topic: A telephone call

ภาษาต่างประเทศ ม.2

การดู 25 ครั้ง