ปวีณา แสนพันธ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองบัว
สพป.อุดรธานี เขต 1


วิชาวิยาศาสตร์ เรื่องกล้องจุลทรรศน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 59 ครั้ง

ใบความรู้ เรื่องกล้องจุลทรรศน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 27 ครั้ง