กัญญาณัฐ พวาศิริ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง
สพป.อุดรธานี เขต 1


สมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

การดู 56 ครั้ง

ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 54 ครั้ง

น้ำพุไม่ใช้ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 41 ครั้ง