ศิรินทรา จันทวัฒน์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง
สพป.อุดรธานี เขต 1


วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.2

การดู 38 ครั้ง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Computer ม.1

การดู 37 ครั้ง