รัตนา ชนะบุญ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
สพป.อุดรธานี เขต 1


พื้นที่ผิวและปริมาตร

คณิตศาสตร์ ม.3

การดู 66 ครั้ง

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ by ครูสายป่าน

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 38 ครั้ง

ใบงาน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

คณิตศาสตร์ ม.3

การดู 36 ครั้ง

Active Learning (Kahoot Game) By T'Saiparn

คณิตศาสตร์ ม.2

การดู 35 ครั้ง

การสร้างทางเรขาคณิตโดยใช้วงเวียน

คณิตศาสตร์ ม.1

การดู 29 ครั้ง