สุพัตรา ฮาดนิล


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ
สพป.อุดรธานี เขต 1


ความรู้เกี่ยวกับการใช้ is / am / are

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 63 ครั้ง

My family

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 54 ครั้ง

รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง school subjects

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 43 ครั้ง

Where's the Teddy Bear?

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 39 ครั้ง