คมสัน เอียการนา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1


วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องรู้จักอัลกอริทึม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 36 ครั้ง

ทดสอบ

Computer ป.4

การดู 36 ครั้ง

แบบทดสอบวิทยาการคำนวณ 5 ข้อ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 32 ครั้ง

อัลกอริทึม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 32 ครั้ง

ใบงาน ชั่วโมงที่ 10 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 30 ครั้ง

html5

Computer ป.4

การดู 29 ครั้ง

ทดสอบการใช้ embed code

Computer ป.4

การดู 22 ครั้ง