ปิโยรส เดชาเลิศ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
สพป.อุดรธานี เขต 1


คำภาษาไทยที่มาจากภาษาจีน

ภาษาไทย ป.5

การดู 30 ครั้ง