วชิรา ปัญญาแสง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านจำปา
สพป.อุดรธานี เขต 1


ใบความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด

ภาษาไทย ป.3

การดู 52 ครั้ง

การอ่านและการเขียนเศษส่วน ชั้น ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3

การดู 48 ครั้ง

ภาษาถิ่น ภาษาไทย ป.3

ภาษาไทย ป.3

การดู 33 ครั้ง