จิดาภา ธนะคำดี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองหลอด
สพป.อุดรธานี เขต 1


หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 44 ครั้ง

เรื่องเซลล์ วิทยาศาสตร์ ม.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 39 ครั้ง

ส่วนประกอบของเซลล์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 30 ครั้ง

เรื่องกล้องจุลทรรศน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 25 ครั้ง