กฤษณา ลานนท์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สพป.อุดรธานี เขต 1


โอวาท 3 (การทำความดี) - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 60 ครั้ง

วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 39 ครั้ง

ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 26 ครั้ง