รัตนาวดี สอนที


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
สพป.นครพนม เขต 1