นุชนันท์ คำเนตร


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
สพป.อุดรธานี เขต 1


ระบบหายใจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

การดู 64 ครั้ง

วิชาวิทย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

การดู 45 ครั้ง

ระบบสืบพันธ์ุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

การดู 40 ครั้ง

บทเรียนม.1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 37 ครั้ง

ใบงาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

การดู 34 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร

- ม.2

การดู 31 ครั้ง