วิชชกรณ์ ธาตุชัย


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
สพป.อุดรธานี เขต 1


ลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 265 ครั้ง

เครื่องมือสำคัญทางภูมิศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 56 ครั้ง

ละติจูด ลองจิจูด และการแบ่งเขตเวลาของโลก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 30 ครั้ง

ภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 30 ครั้ง

ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 29 ครั้ง

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 29 ครั้ง

ประวัติพระพุทธเจ้า

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

การดู 28 ครั้ง

วัฒนธรรมไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

การดู 28 ครั้ง