พิมล ป้องเรือ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1


สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 42 ครั้ง

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 40 ครั้ง

วิจัยในชั้นเรียน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 37 ครั้ง

การเสียกรุงศรีอยุธยา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 34 ครั้ง

สัตว์ที่น่ารู้จัก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 30 ครั้ง

พระเจ้าตากสิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 30 ครั้ง