เสาวภา สมศรี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1


แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศ

การดู 42 ครั้ง

การประกันคุณภาพสถานศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การดู 33 ครั้ง

นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

การดู 33 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.2

การดู 31 ครั้ง