ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1


คุณค่าทางโภชนาการ

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

การดู 55 ครั้ง

ทักษะตะกร้อ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2

การดู 44 ครั้ง

วีดีโอ เรื่องเพศศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

การดู 35 ครั้ง

การประกอบอาหารไทย

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

การดู 32 ครั้ง

สื่อการสอนสุขศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

การดู 31 ครั้ง

อาหาร

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

การดู 30 ครั้ง

อาหาร

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

การดู 27 ครั้ง