อณาวิล สุไชยชิต


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1


คำกริยา 3 ช่อง Irregular Verbs

ภาษาต่างประเทศ

การดู 53 ครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ PR ร.ร.กลุ่มเพ็ญ3 (ปีงบประมาณ 2565) สพป.อุดรธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การดู 47 ครั้ง

Arts, Clips, Midias, Songs, Singings For Teaching

ภาษาต่างประเทศ

การดู 46 ครั้ง

English Camp @ Chor-Phor-Ror

ภาษาต่างประเทศ

การดู 39 ครั้ง

มุมภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

การดู 32 ครั้ง

รวมแบบทดสอบ The Test

ภาษาต่างประเทศ

การดู 27 ครั้ง