ทวีศักดิ์ ธาตุชัย


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านจอมศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1


Hardware คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 72 ครั้ง

คำพื้นฐานหมวดสัตว์ ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 41 ครั้ง

ฝึกพูด It is ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.3

การดู 41 ครั้ง

หน่วยตัวเลข อนุบาล 3

คณิตศาสตร์ อ.3

การดู 35 ครั้ง