พิชัย แก้วเมือง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองผง
สพป.อุดรธานี เขต 1


หน่วยที่ 3 ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 79 ครั้ง

สรุปความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 51 ครั้ง

เขียนเรื่องจากภาพ

ภาษาไทย ป.5

การดู 42 ครั้ง

มาตราตัวสะกด

ภาษาไทย ป.3

การดู 40 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 37 ครั้ง

ไตรยางศ์

ภาษาไทย ป.3

การดู 30 ครั้ง