เสาวพรรณ ภูมิอินทร์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
สพป.อุดรธานี เขต 1


หุงหาและอาหาร

- ป.5

การดู 39 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โปรแกรม Scratch

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 38 ครั้ง

อัลกอริทึมในชีวิตประจำวัน วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 30 ครั้ง

Robort Book

วิทยาการคำนวณ ม.4

การดู 26 ครั้ง