ธัญญาศิริ สิทธิราช


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


วิธีการใช้งาน ClassPoint สร้างห้องเรียนให้สนุก [ครูฝ้าย KruFai]

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การดู 98 ครั้ง

สายการบินออนไลน์ครูฝ้าย สอนเรื่อง Stress

ภาษาต่างประเทศ ม.5

การดู 70 ครั้ง

Phonics song the letter "Xx" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 68 ครั้ง

สอนภาษาอังกฤษด้วยการแร็พ (ครูฝ้ายไมค์ทองคำ)

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 66 ครั้ง

Best Practice 2565 ธัญญาศิริ

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 63 ครั้ง

Phonics song the letter "Aa" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 57 ครั้ง

Phonics song the letter "Kk" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 49 ครั้ง

ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.6 [ครูฝ้าย KruFai]

ภาษาไทย ป.1

การดู 47 ครั้ง

Phonics song the letter "Qq" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 41 ครั้ง

Phonics song the letter "Cc" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 40 ครั้ง

Phonics song the letter "Ii" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 40 ครั้ง

Phonics song the letter "Zz" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 40 ครั้ง

Comparative and superlative M.3

ภาษาต่างประเทศ ม.3

การดู 39 ครั้ง

Phonics song the letter "Pp" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 39 ครั้ง

Occupation

ภาษาต่างประเทศ ป.6

การดู 38 ครั้ง

Reference การอ่านเชิงวิเคราะห์ ม.6

ภาษาต่างประเทศ ม.6

การดู 38 ครั้ง

Phonics song the letter "Ll" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 38 ครั้ง

Phonics song the letter "Nn" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 38 ครั้ง

ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.1 [ครูฝ้าย Kru Fai]

ภาษาไทย ป.1

การดู 37 ครั้ง

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ม.5

การดู 37 ครั้ง

"ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.5" [ครูฝ้าย KruFai]

ภาษาไทย ม.5

การดู 37 ครั้ง

ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน EP.6

ภาษาไทย ม.5

การดู 37 ครั้ง

Phonics song the letter "Gg" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 37 ครั้ง

Phonics song the letter "Ss" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 37 ครั้ง

Phonics song the letter "Ff" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 36 ครั้ง

Phonics song the letter "Jj" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 36 ครั้ง

ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.2 [ครูฝ้าย KruFai]

ภาษาไทย ป.1

การดู 35 ครั้ง

Phonics song the letter "Mm" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 35 ครั้ง

Phonics song the letter "Oo" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 35 ครั้ง

Phonics song the letter "Bb" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 34 ครั้ง

Phonics song the letter "Hh" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 34 ครั้ง

Phonics song the letter "Ww" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 34 ครั้ง

Adventures on the Mississippi

ภาษาต่างประเทศ ม.4

การดู 33 ครั้ง

"ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.3" [ครูฝ้าย KruFai]

ภาษาไทย ม.4

การดู 33 ครั้ง

"ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.7" [ครูฝ้าย KruFai]

ภาษาไทย ม.4

การดู 33 ครั้ง

"ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.8" [ครูฝ้าย KruFai]

ภาษาไทย ม.4

การดู 32 ครั้ง

Phonics song the letter "Ee" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 32 ครั้ง

"ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.4" [ครูฝ้าย KruFai]

ภาษาไทย ป.1

การดู 31 ครั้ง

Phonics song the letter "Vv" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 31 ครั้ง

Phonics song the letter "Yy" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 31 ครั้ง

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษแบบปัง ๆ (How to Pronounce words ending with -ed)

ภาษาต่างประเทศ ม.5

การดู 30 ครั้ง

Phonics song the letter "Dd" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 30 ครั้ง

A Guide to Conversational Etiquette

ภาษาต่างประเทศ ม.4

การดู 30 ครั้ง

Phonics song the letter "Tt" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 29 ครั้ง

Phonics song the letter "Uu" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 29 ครั้ง

Phonics song the letter "Rr" by ครูฝ้าย KruFai

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 28 ครั้ง

How to Stress

ภาษาต่างประเทศ ม.5

การดู 23 ครั้ง