อภิชาติ แข็งแรง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1


การออกแบบขั้นตอนการทำงานโปรแกรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

การดู 58 ครั้ง

อธิบายใบงาน 2.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 47 ครั้ง

หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2

การดู 36 ครั้ง

ใบงาน วิทยาการคำนวณ ม.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 36 ครั้ง

English HTML5

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 35 ครั้ง

อธิบายใบกิจกรรมที่ 3.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3

การดู 31 ครั้ง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 27 ครั้ง