พรกนก คำศรี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สพป.อุดรธานี เขต 1


ปฏิกิริยาเคมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 49 ครั้ง

ระบบนิเวศและโครงสร้างระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 46 ครั้ง

กังหันลม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 40 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 38 ครั้ง

กังหันลม ม.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 35 ครั้ง