กันยกร เขมะสัจจกุล


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
สพป.อุดรธานี เขต 1


เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 43 ครั้ง

เขียนบทความ

- -

การดู 41 ครั้ง

การใช้งานโปรแกรมสแคช

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 40 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ม.1

การดู 38 ครั้ง

การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.4

การดู 30 ครั้ง

ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย

วิทยาการคำนวณ ป.5

การดู 28 ครั้ง

ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย ตอนที่ 1 (เทคโนโลยี ม.2 )

วิทยาการคำนวณ ม.2

การดู 22 ครั้ง