จริยาภรณ์ จะระคร


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
สพป.อุดรธานี เขต 1