เจนจิรา ตะรุวัน


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว
สพป.อุดรธานี เขต 1


สระในภาษาไทย

ภาษาไทย อ.3

การดู 75 ครั้ง

Phonics Song for Children

Kindergarten อ.3

การดู 52 ครั้ง